NewsflashProcedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5⁷) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la nivelul contribuțiilor sociale datorate în cazul salariaților care obțin venituri din salarii de la mai mulți angajatori, iar venitul cumulat depășește salariul minim

august 22, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/01/audit-1280x929.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 16 august 2022, în Monitorul Oficial nr. 807, a fost publicat Ordinul nr. 1855 din 12 august 2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5⁷) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Modificări pe larg:

 

Procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5⁷) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

  • Reamintim că, urmare a modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, începând cu veniturile aferente lunii august 2022, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuțiilor calculate prin aplicarea cotei corespunzătoare de contribuții, asupra salariului de bază minim brut pe ţară.
  • Întrucât Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 prevede și o exceptare de la modul de calcul al contribuțiilor menționat mai sus, în cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii și asimilate acestora în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate, exceptare ce se regăsește la art. 146 alin. (5⁷) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a aprobat procedura de aplicare a acestei exceptări.
  • În baza acestei exceptări, salariații pentru care baza lunară de calcul cumulată din două sau mai multe contracte individuale de muncă este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul aferentă venitului realizat, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
  • Salariații aflați în situația prevăzută anterior au obligația de a depune la fiecare angajator/plătitor de venit o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că realizează venituri din salarii și asimilate acestora în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. Modelul declarației se regăsește în anexă la Ordinul nr. 1855 din 12 august 2022.
  • În situația în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de calcul, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, salariații nu mai au obligația de a depune declarația pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv (declarația se va depune doar la celălalt/ceilalți angajatori).
  • Declarația pe propria răspundere se depune lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale. În vederea completării declaraţiei, fiecare angajator/plătitor de venit eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
  • Dacă salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară, urmând ca diferenţa de contribuţii calculate la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, peste contribuţiile calculate la venitul realizat, se suportă de angajator/plătitor de venit.
  • Procedura include și exemple pentru următoarele situații:

1. Persoanele fizice care au încheiate un contract individual de muncă cu normă întreagă cu un angajator, iar venitul realizat la acesta este cel puțin egal cu salariul minim brut pe ţară și un contract cu timp parțial cu un al doilea angajator, iar venitul realizat la acesta din urmă este sub salariul minim brut pe ţară;

2. Persoanele fizice care încheie contracte individuale de muncă cu timp parțial cu mai mulți angajatori, iar venitul realizat la fiecare din aceștia este sub salariul minim brut pe țară, dar cumulat venitul realizat depășește acest nivel;

3. Persoanele fizice care încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu un angajator și un contract cu timp parțial cu un al doilea angajator, iar salariatul își suspendă în timpul lunii ambele contracte, astfel încât numărul de zile lucrate este mai mic decât numărul de zile lucrătoare din lună;

4. Persoanele fizice care încheie contracte individuale de muncă cu timp parțial cu doi angajatori, iar venitul realizat la fiecare din aceștia este sub salariul minim brut pe ţară, dar cumulat venitul realizat depășește acest nivel, iar unul dintre angajatori desfășoară activități în sectorul agricol și industria alimentară.

Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA